آژانس هواپيمايي رادان سيرتوس فعاليت خود را در سال 1386 آغاز نموده است با مجوز بند ب از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اخذ نموده است و  نزديک به يک دهه در زمينه پروازهاي چارتري و خدمات گردشگري که شامل تور ويزا رزرو هتل فعاليت خود را به صورت حرفه اي ادامه ميدهد .